Klik her for at gå tilbage til forsiden
Dansk
English

Vindy V1A

Denne 1 Kw vindmølle er specielt velegnet til det nordiske klima, den enkle robuste konstruktion sikre lang levetid med minmal vedligeholdelse. Vindmøllen er en godkendt husstandsvindmølle som lovligt må opsættes i Danmark.

 

Vindmøllen leveres nettilsluttet, med batteribank og varmepatron eller til opladning af batterier. Endvidere leveres vindmøllen enten med 9m eller 6m gittermast eller med løst 2m masterør til montering i eksisterende mast. Masten er konstrueret med henblik på nem installation, montage og vedligeholdelse.
 

Installation kan foretages af Vindby som samarbejder med elektrikkere i hele landet. De elektrikkere som Vindby samarbejder med, har alle indgående erfaring og kendskab til montage og installation af husstandsvindmøller.

Vindby kan endvidere søge for tilmelding til el-selskabet. Der er også mulighed for selv, at står for hel eller delvis installation af anlægget.
 


Kontaktformular

Datablad

Vindy V1 A certifikat


Energistyrelsens liste iver typegodkente vindmøller

Fakta om husstansmøller

Vindressourcekort


Installation
 
Du kan vælge selv og montere din vindmølle, få din håndværker til det eller lade vores hold af specialuddannede vindmøllemontører klare arbejdet.
 
Lader du os klare montagen, sikre vi:
 • at vindmøllen installeres den dag vi i fællesskab aftaler.
 • at vindmøllen er fagmæssigt korrekt monteret.
 • at vindmøllen er fuld funktionsdygtig når vi forlader stedet.
 • at du ingen økonomiske overraskelser får - vi installerer vindmøllen til fast aftalt pris.

   

  Hos Vindby har vi specialiseret os i individuelle og spændende vindmølle løsninger, hvad enten møllen skal være frit stående eller integreres i bygningen.

   

  Før installation af vindmølle kan påbegyndes, er det vigtigt at være opmærksom på følgende: 

 • at fundamentet skal være fuldstændigt afhærdet før masten rejses typisk 2-3 uger efter støbning

 • at fundamentet er i overensstemmelse med tidligere fremsendte fundamentstegninger

   

  Valget af den rigtige vindmølle og den optimale placeringer er en proces, der kræver omtanke, og som i langt de fleste tilfælde kræver ekspertbistand. I opstarts fasen er der en række overvejelser, der skal gøres inden det endelige valg. Trin for trin vil vi hjælpe med og finde den optimale løsning.

   

  Konsulenter og dygtige medarbejder vil under hele processen hjælpe dig gennem dit vindmølleprojekt og sørge for, at du får den nødvendige rådgivning omkring projekt.


 • Værd at vide før opsætning af husstandsvindmøller
   
  • Opsætning af vindmøller kræver altid en byggetilladelse.
  • Møller under 1m2 (rotor max 1,13 meter) må opsættes uden godkendelse fra Sekretariatet for vindmøllegodkendelser.
  • Møller mellem 1 og 5m2 (rotor max 2,52 meter) kan opnå tilladelse ved fremsendelse af CE mærkning vedlagt risikoanalysen til Sekretariatet for Vindmøllegodkendelser.
  • Møller mellem 5 og 40 m2 kræver typegodkendelse.
   
  Nedenstående krav gælder ikke for vindmøller:
  • Opsat på havet og skibe.
  • Anvendes til undervisningsbrug, forsøg eller demostation på særligt afgrænset arealer udpeget til formålet.
  • Konstrueres og bygges af ejeren selv til eget brug på særligt afgrænset arealer.
   Uden elproduktion alene leverer mekanisk energi til vandpumpning, opvarmning og. Lign.
   På grundlag af en konkret vurdering kan anses som sikre, herunder f.eks. visse typer modstandsvindmøller.
  • Hvis møllen tilsluttes det offentlige elnet via inverter, skal det sikres at inverteren er programmeret til opfyldelse af de danske krav.

   

  Tilslutningen kræver anmeldelse til det netansvarlige selskab.
  Tilbage til forsiden

  Kontakt Vindby ApS

  Vindby ApS

  Fabriksvej 5B

  3000 Helsingør

  Telefon: 63 43 31 61

  E-mail: info@vindby.com


  Åbningstider i showroom:
  torsdag, 9:00-15:30

  og efter aftale

  Følg Vindby på Facebook       
  Følg Vindby på LinkedIn

  Vindby ApS 2008 ®  •  Fabriksvej 5B    3000 Helsingør •  Telefon: 63 43 31 61  •  E-mail: info@vindby.com