Klik her for at gå tilbage til forsiden
Dansk
English

Bosch varmepumper

 

Varmepumpen er et anlæg, der udnytter vedvarende energi. Varmepumpen omformer solenergien, der er lagret i de øverste jordlag eller i udeluften, til varme ved et temperaturniveau, der kan anvendes til rum- og brugsvandsopvarmning.

 

Der er i Danmark installeret over 30.000 små varmepumpeanlæg, der hovedsageligt anvendes til opvarmning af bygninger og/eller brugsvand. Varmepumper bruges også i forbindelse med varmegenvinding af ventilationsluft, i stalde og forskellige industrielle processer.

Størrelsen af varmepumper varierer fra små brugsvandsvarmepumper med varmeydelser på omkring 1 kW til store anlæg på flere tusinde kW.

 

Den solenergi, der er oplagret i jorden og luften har et temperaturniveau, der kun i begrænset omfang kan udnyttes til rum- og brugsvandsopvarmning. Ved at anvende en varmepumpe kan man omsætte denne energi til et højere temperaturniveau.

De fleste varmepumper drives i dag af el. På længere sigt vil dog også vindkraft, solceller og forskellige andre former for energi blive interessant som drivenergi. Afhængig af såvel varmekildens som varmeafgiverens temperaturniveauer kan en varmepumpe levere 2,5-4 gange så meget varme til husets varmeanlæg, som den tilførte mængde drivenergi.

Varmepumpen er i princippet opbygget som et køleskab, hvor man blot udnytter den varme side og betaler for transporten/drivenergien. Varmen til varmepumpeanlægget hentes fra omgivelserne ved en lav temperatur
og afgives til varmepumpens kølemiddel i fordamperen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt Vindby ApS

Vindby ApS

Fabriksvej 5B

3000 Helsingør

Telefon: 63 43 31 61

E-mail: info@vindby.com


Åbningstider i showroom:
torsdag, 9:00-15:30

og efter aftale

Følg Vindby på Facebook       
Følg Vindby på LinkedIn

Vindby ApS 2008 ®  •  Fabriksvej 5B    3000 Helsingør •  Telefon: 63 43 31 61  •  E-mail: info@vindby.com